กำลังโหลด...

ข้อมูลการสมัครเข้าร่วม

โครงการอาหารดี พี่ให้น้อง ปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

     โลตัส เปิดรับสมัครโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมโครงการอาหารดี พี่ให้น้อง โดยโลตัส จะสนับสนุนวัตถุดิบ อาหารสด อาหารแห้ง และเครื่องปรุง ให้กับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก เพื่อให้น้องๆในโรงเรียนที่ขาดแคลนได้รับอาหารที่ดี มีประโยชน์ และสารอาหารที่ครบถ้วน เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง เสริมสร้างสุขภาวะในวัยเรียนรู้
📋
สมัครได้ที่ https://bit.ly/FoodDonation23 ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 – 23 เมษายน 2566
📣
ประกาศผลผ่านทาง Facebook Lotus's – โลตัส ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566
ℹ️ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่จุดบริการลูกค้าโลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต ทุกสาขา
     โลตัส จะสนับสนุนวัตถุดิบ อาหารสด อาหารแห้ง และเครื่องปรุง ให้กับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก รวมมูลค่าสูงสุด 3,000 บาท/เดือน ตลอดปีการศึกษาเป็นระยะเวลา 8 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2566 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ 2567 (ยกเว้นเดือนตุลาคม 2566 และ มีนาคม 2567)
เงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วมโครงการ
     · เป็นโรงเรียนประถม หรือโรงเรียนขยายโอกาส ขนาดเล็ก-กลาง (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 720 คน)
     · บอกเล่าเรื่องราวของโรงเรียน ถึงความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนอาหารให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน พร้อมแนบรูปภาพโรงเรียน (โดยบุคคลที่ปรากฎในภาพ / คลิป จะต้องให้ความยินยอมแล้วเท่านั้น)
     · บอกเล่าเรื่องราวถึงเมนูอาหารที่อยากทำให้น้องๆนักเรียนได้กิน พร้อมเหตุผล และรูปภาพ สามารถแนบคลิป TikTok มาด้วยได้ (โดยบุคคลที่ปรากฎในภาพ / คลิป จะต้องให้ความยินยอมแล้วเท่านั้น)
     · กรอกความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการอาหารดี พี่ให้น้อง ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 – 23 เมษายน 2566
การคัดเลือกโรงเรียน
     1. โลตัส จะทำการคัดกรองเบื้องต้น พิจารณาจากความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนอาหารให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน และเนื้อหาเรื่องราวเมนูที่อยากทำให้นักเรียนกิน ที่ส่งเข้ามา
     2. นำเสนอโรงเรียนที่น่าสนใจ ผ่านบอร์ดสาขา ให้ลูกค้าและประชาชนได้เข้าร่วมโหวตโรงเรียนที่เหมาะสมแก่การได้รับงบประมาณสนับสนุน
* ผลการตัดสินผู้ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้ออาหารที่ดีและมีประโยชน์ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกระบวนการพิจารณาภายในของโลตัส เป็นสำคัญและถือเป็นที่สิ้นสุด
** การที่ท่านสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ ถือว่าท่านยอมรับและตกลงให้บริษัทเก็บ ใช้ และเผยแพร่ รวมถึงแก้ไขดัดแปลงข้อความ รูปภาพ หรือคลิปวีดีโอที่ท่านได้นำส่งมา เพื่อประชาสัมพันธ์บนสื่อทุกชนิดของบริษัท รวมถึงการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมโหวตภายใต้โครงการนี้ด้วย
*** โลตัส จะใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราว ข้อมูลโรงเรียน รูปภาพ และ/หรือ คลิปวิดีโอ สำหรับโครงการอาหารดี พี่ให้น้องเท่านั้น กรณีหากมีความจำเป็น โลตัส อาจมีการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายใน ของบริษัทเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แต่อย่างไรก็ตามท่านสามารถแจ้งให้โลตัส ลบข้อมูลของท่านออกจากระบบของโลตัส ได้ทุกเมื่อหากท่านไม่ต้องการให้เราจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอีกต่อไป
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่