กำลังโหลด...

โลตัส และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการฝึกอบรมวิชาชีพ พัฒนานักเรียนนักศึกษา

โลตัส และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการฝึกอบรมวิชาชีพ พัฒนานักเรียนนักศึกษา สู่โอกาสการจ้างงาน

โลตัส ผนึก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานจริงและส่งเสริมการจ้างงานให้แก่นักเรียนนักศึกษาในสังกัดสำนักงานการอาชีวศึกษา ผ่านเครือข่ายของโลตัสทั่วประเทศที่ปัจจุบันมีการจ้างงานรวมกว่า 55,000 ตำแหน่ง เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพิ่มขีดความสามารถให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต

นางสาวอรวลัญช์ สีวลีพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลาง (เอเชีย) โลตัส กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาเกือบ 3 ทศวรรษที่ผ่านมา โลตัส มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ปัจจุบัน เรามีเพื่อนพนักงานกว่า 55,000 คน ปฏิบัติงานในสาขา ธุรกิจO2O ธุรกิจ B2B ธุรกิจใหม่ ๆ อื่น ๆ รวมถึงศูนย์กระจายสินค้า และสำนักงานใหญ่ โดยมีตำแหน่งงานที่หลากหลาย เหมาะสมกับทักษะและความสามารถในหลากหลายระดับ โดยนอกจากการสร้างรายได้ที่เป็นธรรมและมั่นคงแล้ว โลตัส ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเพื่อนพนักงาน ผ่านการ upskill และ reskill ให้พนักงานมีทักษะที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิจและลูกค้าสมัยใหม่อยู่เสมอ โลตัส มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสขยายความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในครั้งนี้ เพื่อรับนักศึกษาในสังกัดมาเข้าร่วมฝึกอาชีพในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไม่เพียงแต่เป็นการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรค้าปลีกที่ทันสมัยเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสที่ทีมงานโลตัสเองจะได้ร่วมงานกับเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาการให้บริการของเราให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาและสนับสนุนการจ้างแรงงานและการประกอบอาชีพในประเทศไทย รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการค้าปลีกไปด้วยกันอีกด้วย”

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า “เรามีนักเรียนนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษากว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ ที่มีทักษะวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ความร่วมมือนี้จะช่วยผนึกศักยภาพระหว่างภาครัฐและองค์กรเอกชน ในการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรในการขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน การได้ร่วมกับโลตัสจะทำให้เราสามารถขยายขีดความสามารถในการฝึกอาชีพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งโลตัสก็เป็นองค์กรค้าปลีกที่ทันสมัยและมีหลายหน่วยธุรกิจ สอดคล้องกับทักษะและความสนใจที่หลากหลายของนักเรียนนักศึกษา เพื่อฝึกทักษะทางวิชาชีพและสร้างบุคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปได้ และช่วยให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีแนวทางในการยกระดับการศึกษาและผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานได้อย่างเหมาะสม”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมดดาวน์โหลด คลิกที่นี่