กำลังโหลด...

บริการฝากเงินสด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่โลตัส

วงเงินทำรายการและค่าธรรมเนียม

ประเภทบัญชีที่ให้บริการ

บัญชีสะสมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ขั้นตอนการฝากเงินสด เข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • ลูกค้าแจ้งความประสงค์ฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สามารทำรายการได้ทั้งบัญชีสะสมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวัน) พร้อมยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดของผู้ฝากให้กับเจ้าหน้าที่แคชเชียร์
 • ลูกค้าทำการคีย์ข้อมูลผ่านเครื่องอ่านข้อมูลของโลตัส ดังนี้
  • เลขที่บัญชีเงินฝาก ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่ต้องการฝาก
  • จำนวนเงินที่ต้องการฝาก (ไม่รับฝากเศษสตางค์ และรับฝากธนบัตรใบย่อยเหรียญ รวมกันไม่เกิน 100 บาท/รายการ)
  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ของผู้ฝากเงิน
 • ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของรายการฝากเงินที่แสดงบนหน้าจอเครื่องอ่านข้อมูล (ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ยอดเงิน และค่าธรรมเนียม) หากถูกต้อง กดปุ่ม ยืนยัน เพื่อทำรายการต่อไป
 • ลูกค้ายื่นเงินสด พร้อมค่าธรรมเนียมการฝากเงินให้กับเจ้าหน้าที่แคชเชียร์
 • ตรวจสอบเงินทอน (ถ้ามี) และเก็บใบบันทึกรายการฝากเงินที่ได้รับไว้เป็นหลักฐาน

หมายเหตุ

 • ระบบฝากเงินจะสามารถทำรายการฝากได้สูงสุด 60,000 บาทรวมทุกธนาคาร ต่อวัน ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชนผู้นำฝาก

** เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด